Garantii

Garantii tingimused

 • Garantii PVC akendele on 5 (viis) aastat, välisustele, lisadele ja töödele 24 (kakskümmend neli) kuud.
 • Müügigarantiiks on müüja kohustus müüdud PVC akende või uste garantiitingimustes ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiitingimustes ettenähtud tingimustele.
 • Garantiitähtaeg algab toote üleandmisest müüjalt ostjale.
 • Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu.
 • Akende TASUTA järelreguleerimist teostame 1 (ühe) aasta jooksul alates tööde üleandmisest ainult Eesti Aknakeskus OÜ poolt paigaldatud akendele.

Müügigarantii erisused:

 • Müügigarantii andja on Eesti Aknakeskus OÜ.
 • Garantiitingimustest tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda Eesti Aknakeskus OÜ poole, tel.: 58088013, e-mail: info@aknakeskus.ee .
 • Müügigarantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist, kui on täidetud kõik garantii- ja hooldusnõuded.
 • Tarbijal tuleb tutvuda müügigarantii tingimustega enne müügilepingu sõlmimist.
 • Tarbija nõudmisel väljastatakse garantiitingimused talle kirjalikult või muul taasesitamist võimaldaval andmekandjal, mida tarbija saab kasutada.
 • Asja parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb garantiiaeg parandamise aja kestuse võrra.

Garantii akendele ja ustele kehtib:

 • PVC materjalide vastupidavusele.
 • PVC materjalide keemilisele vastupidavusele.
 • PVC materjalide valgusele ja ilmastikukindlusele.
 • Aknatihendite ilmastikukindlusele.
 • Sulustussüsteemide töökindlusele.
 • Akende ja uste veepidavusele.
 • Klaaspaketi niiskus- ja tolmukindlusele.
 • Aknanurkade keevisliidete mittepurunemisele.

Garantii akendele ja ustele ei kehti:

 • Materjalide pinnadefektide korral, kui need on tekkinud peale toote üleandmist müüjalt ostjale.
 • Loomulikust kulumisest tingitud detailide kulumisele või järelreguleerimisele.
 • Akende ja uste kasutus- ning hooldusjuhendi mittetäitmise korral.
 • Loodusõnnetuste poolt tekitatud vigastuste korral (torm, üleujutus, tulekahju jne.).
 • Vandalismi ja muu füüsilise vägivalla korral.
 • Akende pinnavigastuste korral, mis ei ole visuaalselt märgatav kahe meetri kauguselt tavalise valgustatuse korral.

Garantii kehtib ainult müügilepingu esitamisel!!!